Chính sách bảo hành và đổi trả

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và mua hàng tại 126.vn Tuy nhiên các sản phẩm điện tử là các sản phẩm được sản xuất hàng loại, có một số công đoạn làm thủ công. Do đó sẽ có một số trường hợp bị lỗi do sai số trong quá trình sản xuất. Thật tiếc nếu bạn lại gặp trường hợp xui rủi đó, nhưng bạn hãy yên tâm, 126.vn luôn bên cạnh bạn trong mọi trường hợp.

Trường hợp sản phẩm bị lỗi

  • Đối với sản phẩm mới:

 – Sản phẩm bị lỗi và được kĩ thuật viên tại 126.vn xác nhận

– Trong 7 ngày đầu kể từ ngày mua, khách hàng được trả hàng lỗi và đổi sang sản phẩm tương đương (cùng màu, cùng dung lượng, cùng model). Nếu chi nhánh hết hàng, quý khách có thể đợi hàng về, hoặc đổi sang model khác có giá tiền cao hơn hoặc thấp hơn không quá một triệu đồng.

– Từ ngày thứ 8 kể từ ngày mua, khách hàng được bảo hành theo chính sách bảo hành

  • Đối với sản phẩm qua sử dụng:

– Sản phẩm bị lỗi và được kĩ thuật viên tại 126.vn xác nhận

– Trong 14 ngày đầu kể từ ngày mua, khách hàng được trả hàng lỗi và đổi sang sản phẩm tương đương (cùng màu, cùng dung lượng, cùng model). Nếu chi nhánh hết hàng, quý khách có thể đợi hàng về, hoặc đổi sang model khác có giá tiền cao hơn hoặc thấp hơn không quá một triệu đồng.

– Kể từ ngày thứ 15 kể từ ngày mua, khách hàng được bảo hành theo chính sách bảo hành.

Trường hợp sản phẩm không bị lỗi

  • Đối với sản phẩm mới

– Trong 7 ngày đầu kể từ ngày mua, 126.vn thu lại 80% giá trị máy khi khách hàng bán lấy tiền mặt và 85% khi khách hàng đổi sang máy khác (Giá tính theo giá máy tương đương được niêm yết trên website 126.vn)

 – Từ ngày 8 đến hết ngày 30 kể từ ngày mua, 126.vn thu lại 70% giá trị máy khi khách hàng bán lấy tiền mặt và 75% khi khách hàng đổi sang máy khác (Giá tính theo giá máy tương đương được niêm yết trên website 126.vn)

– Từ ngày thứ 31 kể từ ngày mua, 126.vn thu cao hơn giá trị thường

  • Đối với sản phẩm qua sử dụng

 – Trong 7 ngày đầu kể từ ngày mua, 126.vn thu lại 90% giá trị máy khi khách hàng bán lấy tiền mặt và 95% khi khách hàng đổi sang máy khách (Giá tính theo giá máy tương đương được niêm yết trên website 126.vn)

– Từ ngày 8 đến hết ngày 30 kể từ ngày mua, 126.vn thu lại 80% giá trị máy khi khách hàng bán lấy tiền mặt và 85% khi khách hàng đổi sang máy khách (Giá tính theo giá máy tương đương được niêm yết trên website 126.vn)

– Từ ngày thứ 31 kể từ ngày mua, 126.vn thu cao hơn giá thị trường.