iOS 17 và macOS Sonoma thêm hỗ trợ Passkey vào ID Apple của bạn - 126.vn

iOS 17 và macOS Sonoma thêm hỗ trợ Passkey vào ID Apple của bạn

21/06/2023 194 lượt xem

Bắt đầu với iOS 17, iPadOS 17 và macOS Sonoma, người dùng có Apple ID sẽ tự động được chỉ định một mã xác nhận, cho phép họ đăng nhập vào ID Apple của mình bằng Face ID hoặc Touch ID thay vì mật khẩu trên các trang đăng nhập khác nhau của Apple bao gồm icloud.com, appleid.apple.com, appstoreconnect.apple.com, v.v.

Mật khẩu là một giải pháp thay thế an toàn hơn cho mật khẩu. Apple giải thích:

Mật khẩu là một thực thể mật mã không hiển thị với bạn và nó được sử dụng thay cho mật khẩu. Mật khẩu bao gồm một cặp khóa—so với mật khẩu—cải thiện đáng kể tính bảo mật. Một khóa là công khai, được đăng ký với trang web hoặc ứng dụng bạn đang sử dụng. Khóa còn lại là khóa riêng tư, chỉ được giữ bởi các thiết bị của bạn.

Hỗ trợ mật khẩu cho ID Apple cũng sẽ có sẵn cho các ứng dụng và trang web của bên thứ ba hỗ trợ tính năng “Đăng nhập bằng Apple”.

Người dùng đang chạy các phiên bản beta của iOS 17, iPadOS 17 và macOS Sonoma có thể thử nghiệm chức năng này trên các trang đăng nhập được Apple hỗ trợ bắt đầu từ hôm nay, nhưng có vẻ như chức năng này vẫn chưa khả dụng cho tất cả mọi người. Tất cả người dùng có ID Apple sẽ có thể đăng nhập bằng mật khẩu sau khi các bản cập nhật phần mềm được phát hành ra công chúng vào cuối năm nay.

Hỗ trợ mật khẩu trên trang Apple ID đã được người dùng Twitter @aaronp613 phát hiện trước đó.

>>> Xem thêm:

Từ khóa: , , ,