Apple phát hành Studio Display 16.4 Firmware Beta - 126.vn

Apple phát hành Studio Display 16.4 Firmware Beta

19/02/2023 161 lượt xem

Bên cạnh macOS 13.3 beta được phát hành trong tuần này, Apple đã cung cấp bản beta của firmware 16.4 mới được thiết kế cho Studio Display.

Tất cả các kiểu máy Studio Display đều có thể nhận được các bản cập nhật firmware qua mạng, nhưng bản cập nhật firmware này chỉ giới hạn ở các máy Mac đang chạy macOS Ventura 13.3 beta tại thời điểm hiện tại. Chủ sở hữu Studio Display đang chạy ‌macOS Ventura‌ 13.3 có thể đi tới Cài đặt hệ thống > Cập nhật phần mềm để cài đặt chương trình cơ sở.

Apple đã không cung cấp chi tiết về những gì có trong bản cập nhật firmware.

Xem thêm: 10 mẹo macOS giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn

Nguồn: macrumors.com